Proiectare completă construcții

Firma noastră realizează proiecte de arhitectură, rezistență și instalații pentru diverse tipuri de construcții

 • Construcții civile: case parter, case cu mansardă, case cu etaj, case unifamiliale, locuințe tip duplex, case de vacanta, cabane, pensiuni, hoteluri, blocuri de locuințe, ansambluri rezidențiale, clădiri de birouri, spații comerciale, showroom-uri, săli de sport, etc.
 • Construcții industriale și agricole: hale de producție, hale industriale, hale de depozitare, etc.
 • Intervenții la clădiri existente: extindere, mansardare, schimbare de destinatie, etc.

Oferim servicii complete și de înaltă calitate pentru proiectare în construcții

 • Elaborarea temei de proiectare, randări 3D
 • Obținerea certificatului de urbanism (C.U.)
 • Obținerea acordurilor și avizelor solicitate în certificatul de urbanism
 • Întocmirea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.)
 • Întocmirea documentației tehnice pentru organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.)
 • Întocmirea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de desființare (D.T.A.D.)
 • Întocmire proiect tehnic și detalii de execuție (P.T. + D.E.), antemăsurători și liste de cantități
 • Verificarea proiectelor la cerințele cerute de lege (Af, A1, A2, B, C, D, E, F, Is, It, Ie, Ig), prin verificatori atestați M.L.P.A.T.

Fiecare proiect în parte este optimizat în urma calculelor structurale, astfel reducând pe cât posibil costurile investiţiei, asigurând o înaltă calitate privind siguranţa construcţiilor.

Proiectarea structurală are la bază prescripţiile normativelor şi legilor româneşti în vigoare, dar şi Eurocoduri, realizând dimensionări în vederea optimizării costurilor şi simulări ale comportării structurii în timp.

Oferta de preț pentru proiectare este personalizată funcție de proiect (concept arhitectural, suprafața desfășurată proiectată, complexitate, grad de detaliere, necesitatea anumitor expertize și/sau studii de specialitate, avize, acorduri, etc.)
Contactați-ne utilizând butonul CERE OFERTĂ sau apelați-ne la nr. de telefon +40 721 777 145 pentru o ofertă personalizată.