Servicii

 

1. Proiectare structuri de rezistenţă

 

Fiecare proiect în parte este optimizat în urma calculelor structurale, astfel reducând pe cât posibil costurile investiţiei, asigurând o înaltă calitate privind siguranţa construcţiilor.

Satisfacerea beneficiarilor este principala prioritate, astfel implicarea noastră încă din faza de concept a procesului de proiectare, are ca rezultat cea mai bună calitate a construcţiei, prin optimizarea dispunerii şi dimensionării elementelor structurale.

De asemenea, implicarea în urmărirea proiectelor în şantier şi verificarea implementării corecte a specificaţiilor din proiect, duce la realizarea construcţiei conform cu proiectul.

Folosim tehnologia BIM, utilizând cele mai frecvent utilizate softuri, pentru a ne putea adapta la stilurile de lucru ale tuturor colaboratorilor posibil implicaţi.

Realizăm proiectarea structurilor din beton armat monolit, beton armat prefabricat, structuri din beton pretensionate, structuri metalice, structuri din lemn, structuri mixte şi soluţii de consolidare ale structurilor existente.

Proiectarea structurală are la bază prescripţiile normativelor şi legilor româneşti în vigoare, dar şi Eurocoduri, realizând dimensionări în vederea optimizării costurilor şi simulări ale comportării structurii în timp.

 

2. Consultanţă tehnică

În cadrul tuturor lucrărilor pentru care realizăm proiectarea structurală, este inclusă şi consultanţa tehnică.

Pentru o bună colaborare şi pentru satisfacerea nevoilor beneficiarilor noştri, oferim soluţii de înaltă calitate, eficiente şi inovatoare, potrivite pentru cerinţele particulare ale tuturor factorilor implicaţi în procesul de proiectare.

Serviciile de consultanță tehnică se adresează unui spectru larg de clienţi şi presupun: consultanță tehnică cu privire la relația teren-fundație, precum şi la alegerea specialiștilor (în faza de pregătire a investiției), consultanță tehnică cu privire la soluția structurală în funcție de necesitățile arhitecturale, de teren și de funcționalitatea obiectivului (în faza de pregătire a temei de proiectare), consultanță tehnică cu privire la alegerea și/sau optimizarea structurii de rezistenţă, la alegerea materialelor de construcții (în faza de proiectare), consultanță tehnică privind tehnologia de execuție, alegerea antreprenorului, privind verificarea documentației tehnice și al conținutului acesteia, cât și al concordanţei dintre elementele din documentație şi cele din teren (în faza de pregătire a execuției), consultanță tehnică privind controlul calitativ, cantitativ, respectarea graficului de execuție, semnalarea posibilității apariției unor probleme, soluționarea problemelor apărute în șantier (în faza de execuție).

 

 

3. Devize pentru construcţii, ofertă deviz general

Serviciile oferite includ şi întocmirea devizelor ofertă pentru proiecte de investiţii, devize lucrări construcţii pentru realizarea unor obiective noi de investiţii sau devize pentru lucrări de intervenţii la construcţiile existente.

Serviciile noastre se adresează atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice, în vederea evaluării lucrărilor propuse pentru construirea sau intervenţia la construcţiile de locuinţe, case, vile, blocuri, spaţii comerciale, hoteluri, sedii firme, hale de producţie, monumente istorice, etc.

Pentru a ne perfecţiona serviciile oferite, analizăm soluţiile tehnice şi măsurile din expertiza tehnică la construcţiile existente, după caz ale auditului energetic precum şi ale altor studii realizate în funcţie de specificul investiţiei şi de procesele tehnologice.

Elaborăm listele de cantităţi de lucrări, specificul materialelor utilizate şi încadrarea lucrărilor în normele specifice de deviz, stabilim consumurile specifice de material, manoperă, utilaj şi transport, precum şi dotările prevăzute în proiect.

Estimăm durata de realizare a obiectivului de investitii, elaborând graficele de execuţie a acestora.

Elaborarea devizelor se realizează în conformitate cu Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016. Suntem mereu informaţi cu toate modificările legislative, fiind în permanenţă atenţi la actualizarea documentaţiei tehnico-economice şi actualizarea devizului general.

Realizăm devize pentru:
Studiu de Prefezabilitate (SPF), Studiu de Fezabilitate (SF), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), Proiect Tehnic de Execuţie (PT).