Serviciile noastre

Biroul de proiectare ELMA PROIECT CONSTRUCT oferă o gamă largă de servicii de proiectare în construcţii pentru diverse tipuri de investiţii.

Documentații tehnice

Întocmire și obținere documentație pentru certificatul de urbanism, autorizații de construire, autorizații de desființare

Avize și acorduri

Întocmirea documentației și obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism

Proiectare

Oferim servicii de proiectare completă pentru toate specialitățile implicate: Arhitectură, Structură, Instalații sanitare, electrice, termice

Consultanţă tehnică

În cadrul tuturor lucrărilor pentru care realizăm proiectarea structurală, este inclusă şi consultanţa tehnică.

Devize pentru construcţii, antemăsurători, liste de cantități

Întocmire antemăsurători, liste de cantități, devize ofertă pentru proiecte de investiţii, obiective noi, lucrări de intervenţii la construcţiile existente, etc.