Consultanţă tehnică

În cadrul tuturor lucrărilor pentru care realizăm proiectarea structurală, este inclusă şi consultanţa tehnică.

Pentru o bună colaborare şi pentru satisfacerea nevoilor beneficiarilor noştri, oferim soluţii de înaltă calitate, eficiente şi inovatoare, potrivite pentru cerinţele particulare ale tuturor factorilor implicaţi în procesul de proiectare.

Serviciile de consultanță tehnică se adresează unui spectru larg de clienţi şi presupun: consultanță tehnică cu privire la relația teren-fundație, precum şi la alegerea specialiștilor (în faza de pregătire a investiției), consultanță tehnică cu privire la soluția structurală în funcție de necesitățile arhitecturale, de teren și de funcționalitatea obiectivului (în faza de pregătire a temei de proiectare), consultanță tehnică cu privire la alegerea și/sau optimizarea structurii de rezistenţă, la alegerea materialelor de construcții (în faza de proiectare), consultanță tehnică privind tehnologia de execuție, alegerea antreprenorului, privind verificarea documentației tehnice și al conținutului acesteia, cât și al concordanţei dintre elementele din documentație şi cele din teren (în faza de pregătire a execuției), consultanță tehnică privind controlul calitativ, cantitativ, respectarea graficului de execuție, semnalarea posibilității apariției unor probleme, soluționarea problemelor apărute în șantier (în faza de execuție).